ESCs

10-Amp Pro Brushless ESC
ESC: 100-Amp Pro Switch-Mode 5A BEC Brushless ESC
30-Amp Pro Switch-Mode BEC Brushless ESC (V2)
30A Pro SB Brushless ESC (Coated) (V2)
30A Smart ESC: Apprentice STS
70A ESC: 70A ESC 8A BEC  Fox 3000mm  220mm XT90